آکادمی تخصصی سرور مجازی و سرور اختصاصی میزبان اول

اضافه کردن سایت در IIS

برای اضافه کردن سایت باید مراحل زیر را قدم به قدم برویم : برای اضافه کردن سایت باید در ابتدا IIS  را در start سرچ کنیم و  آن را

ادامه ی مطلب