فعال کردن Directory Browsing در IIS

 

برای اینکه بتونید فایل های موجود در یک پوشه یا درایو رو مشاهده کنید باید Directory Browsing رو فعال کنید.

حال قدم به قدم اقدامات زیر را انجام می دهیم :

 

 

 

 

در ابتدا IIS را در Start  سرچ می کنیم و آن را انتخاب می کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال باید روی نام سرور خود کلیک می کنیم و directory browsing  را انتخاب می نماییم و روی آن  دبل کلیک می کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

حال روی Enable  کلیک می کنیم و آن فعال می کنیم .