decompression کردن فایل در لینوکس

فشرده سازی فایل در لینوکس

فشرده سازی فایل در لینوکس

فشرده سازی فایل در لینوکس
فشرده سازی فایل در لینوکس

ابزارهای متعددی برای فشرده سازی فایل ها در سیستم های لینوکسی وجود دارد اما همه آن ها عملکرد و بازدهی یکسانی در فشرده سازی ندارند در این پست ما پنج تای آنها را بررسی می کنیم.

تعداد اندکی دستور در لینوکس برای فشرده سازی فایل ها وجود دارد یکی از جدیدترین و موثرترین متدها xz است اما لازم به ذکر است همه متدها دو مزیت ذخیره سازی فضای دیسک و محفوظ نگه داشتن فایل ها برای استفاده های بعدی را دارند. در این پست ما کامند های مختلف فشرده سازی را با هم مقایسه می‌کنیم و تفاوتهای مهم را بیان می‌کنیم.

Read more